Açıklama

1- GerekliAletler

Temel Aletler: Mala, taraklı mala, tahta yada plastik derz çubuğu, yumuşak fırça, derz poşeti,

çekiç,kerpeten

Profesyonel Aletler: El arabası, su terazisi, el taşlama, büyük mala, toz maskesi, lastik çekiç,

boyamikseri

2- Uygulanacak Yüzeyin Hazırlanması

SenaStone uygulanacak yüzeyin uygun olması, taşın duvara iyitutunabilmesiiçin çok

önemlidir!

a- Duvarınız beton yada tuğladan ibaret ise, doğrudan taş uygulaması yapılabilir. Ancak

tuğladuvarların uygulamadan en az bir gün önce bir kat sıvanması daha iyisonuç verir. Brüt

beton gibidüz yüzeyler iyice çentiklenmelive yüzeye aderans arttırıcı kimyasallar uygulayarak

taşın yüzeyetutunma gücü arttırılmalıdır.

Zeminin kuru, tozsuz, temiz ve yağdan arındırılmış olmasına özen gösterilmelidir. Eğer duvar

boyalıise boya duvardan temizlenmelidir.

b- Duvar, gaz beton gibihafif yapı bloklarından oluşmuşsa, hafif yapı blokları için özel

olaraküretilmiş, yüksek aderans sağlayan sıva harcı ile sıvanmalıdır.

c- Duvar OSB gibiahşap yapı panellerinden oluşuyorsa, yüzey önce nem bariyeri(membran)

ilekaplanmalı

ve su geçirimsizlik sağlanmalıdır. Membranın üzerigalvanize rabiz teliile kaplanmalıdır. Rabiz

teliyaklaşık 10 cm aralıklarla pullu galvanizlivida veya çiviile sabitlenmelidir. Daha sonra rabiz

telininüzerine ince bir sıva tatbik edilmelive taş bu yüzeye uygulanmalıdır.

d- Duvar, alçı panellerden oluşmuşsa ve yüzey henüz boyanmamışsa, bir kat yüksekliğe kadar

olanduvarlarda, ikikat aderans arttırıcı sürüldükten sonra taş uygulanabilir. Bir kattan yüksek

alçı panelduvarlara ilave karkas yaparak galvanize rabiz teliuygulanmalıdır. Bkz. 2/c

3- Yapıstırma Harcı

Yapıştırıcı olarak en doğru seçim SenaStone Hazır Yapıştırma Harcı veya muadilibir

yapıştırmaharcıdır. Hazır yapıştırma harcı bulunamayan yerlerde; 2 oran Portland çimentosu,

1 oran sönmüşkireç ve 5 – 7 oran ince temiz kum karışımı ile hazırlanacak harç da

kullanılabilir.

Bu harca piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz bir miktar sıvı polimer katkı ilave

etmenizhazırlayacağınız yapıştırma harcının gücünü önemlimiktarda arttıracaktır. Katkı

özellikle derzdolgusu yapılmayacak uygulamalarda çok önemlidir.

Yapıştırıcıya katılacak su temiz olmalı ve üreticisinin önerdiğimiktarı aşmamalıdır.

Önemliolanhazırlayacağınız

karışımın mümkün olduğunca yapışkan bir harç olmasıdır. Don oluşabilecek soğuklarda

uygulamayapmamaya dikkat edin ve asla yapıştırma harcına donmayı önleyen glikoz bazlı

kimyasal katkılarilave etmeyin.

Bu katkılar yapıştırma harcında hidrasyonu engeller ve dolayısı ile zayıf bir tutunma

gerçekleşir.Hazırlanan yapıştırma harcıyla bir süre çalıştıktan sonra harcın kıvamı çok artabilir

ve kullanılamazhale gelebilir. Bu durumda harca bir miktar su katıp karıştırarak tekrar uygun

kıvamagetirebilirsiniz. Ancak bu işlemibirkaç kereden fazla yapmanız harcın yapıştırma

gücünü çok azaltır.

4- Uygulamaya Başlamadan Önce

Birkaç paket açın ve paketlerden çıkan taşları yere karışık bir biçimde serin. Bu işlem hem

renklerindaha iyibir dağılımını sağlayacak, hem de taşları duvara uygularken aradığınız

ebattakitaşlarıbulmanızı kolaylaştıracaktır.

Uygulamanızda köşe varsa, köşe taşlarından başlamak işikolaylaştıracaktır. Köşe taşlarının

birkenarı genellikle daha uzundur. Köşe taşlarını uygularken, alttakitaşın kısa kenarı ile

üsttekitaşınuzun kenarının üst üste gelmesine özen gösterin. Pencere sövesi, damlalık vb

detay profillerikullanacaksanız, bunları da düz taşlardan önce döşeyin.

Pratiko, Urban ve Opus gibimodüler taşlar genellikle derzsiz döşendiklerin bunların

ambalajları netbir m2 kaplamaları düşünülerek ayarlanmıştır. Diğer tüm taşların birim

ambalajları, aralarında enaz bir cm derz boşluğu bırakılarak örüldüğünde bir m2 kaplaması

düşünülerek tasarlanmıştır. Bunedenle taşları aralarında boşluk bırakmadan, yığma duvar

gibiörmek isterseniz, sipariş edeceğiniztaş miktarını – %20 arasında

arttırmanız gerekir.

5- Uygulamaya Başlayın

Yapıştırma harcını su ile karıştırarak yapıştırıcıyı hazırlayabilirsiniz. Bir kat yapıştırıcıyı

taşkaplanacak zemine taraklı mala ile sıvayın. Özellikle Tarla Taşı ve Nehir Taşı gibişekilsiz

taşlardaönce iritaşları uygulayın. iritaşlar arasında istenenden çok daha geniş aralıklarda derz

boşluklarıkalabilir. Bu aralıklar ufak ebattakitaşlar ile doldurularak yeknesak derz aralığı elde

edilir.

Eğer uygun ebat ve şekilde küçük taş yoksa mevcut taşları yontarak ya da keserek uygun

ebatta taşelde edebilirsiniz.

Paketlerden çıkabilecek kırık taşlar da bu amaç için kullanılabilir. Yığma tarzı uygulamalarda

vePratiko, Urban gibimodüler taş uygulamalarında genellikle derz yapılmaz. Bu nedenle

uygulamamümkün olduğunca taşlar arasında boşluk kalmadan yapılmalıdır. Taşların yan

yüzeyine harcın birmiktar taşması taşları birbirine kilitleyecek ve yapışma gücünü

arttıracaktır. Taşların kırıkyüzeylerine de harç sıvayarak daha iyibir görünüm elde edersiniz.

Kırık yüzeylerimümkünolduğunca bakış açısının dışında kalan yerde kullanın. Uzun taşları

dikey olarak kullanmaktankaçınmalısınız. Ana fikir, doğal taşlarla yapılmış bir duvar

görüntüsü vermektir. Uygulayacağınıztaşın arkasına da tüm yüzeyikaplayacak şekilde ince bir

tabaka yapıştırma harcı sürün.

Taşın görünen yüzeyine harç bulaşmamasına özen gösterin. Eğer yüzeye harç bulaşırsa

harcınkurumasından sonra yumuşak bir fırça ile temizleyin. Tel fırça kullanmayın. Suyla veya

ıslaksüngerle temizlemeyin. Köşe taşlarının uygulanması bittikten sonra aynı yöntem ile düz

taşlarınuygulamasına geçin. SenaStone Kültür Taşları doğal taşa göre daha hafif olduğundan,

uygulamayaaşağıdan yukarıya doğru başlanabileceğigibi, yukarıdan aşağıya doğru da

başlanabilir.

Uygulamanın yukarıdan aşağıya doğru yapılması ile önceden uygulanmış olan taşların

yüzeyineyapıştırma harcının bulaşması engellenmiş olur. Özellikle sıcak ve kuru havada,

uygulayacağınıztaşın arkasını harç koymadan önce bir miktar ıslatırsanız taşın harca yapışma

gücünü arttırırsınız.Derzsiz uygulamalarda, taşların arkası hava durumuna bakılmaksızın

ıslatılır. Çok sıcak bir havadauygulama yapılacak ise, duvarı da nemlendirmeniz gerekir.

Daha önceden hazırlığını yaptığınız duvara, arkasına harç sürülmüş taşı uygulayın. Bu

aşamadataşın kenarlarından bir miktar harcın taşmasını sağlayacak kadar sağa sola oynatarak

taşı duvarabastırın ve birkaç saniye tutun. Kenarlardan taşan yapıştırma harcını bir miktarı

yerinde kalacakşekilde mala ucu ile temizleyin. Kalan bu yapıştırma harcı özellikle derzsiz

(kuru yığma)

uygulamalarda taşın daha iyiyapışmasını sağlayacaktır. Varsa lastik tokmak ile taşa vurarak

daha iyiyapışmasını sağlayabilirsiniz.

Dış cephede, özellikle derzsiz uygulamalarda harcın taşın tamamının arkasına boşluk

kalmadan sürülmesiçok önemlidir. Kalan boşluklarda nem birikebilir ve kışın bu nem donarak

tutunmayı zayıflatabilir ve zamanla taşın düşmesine sebep olabilir!

6- Derz Yapılması

Seçilen SenaStone taş uygulaması derzlitaş ise, taşın rengine uyum sağlayacak renkte

seçilecek SenaStone derz dolgusu, derz tabancası ya da derz poşetiile tatbik edilir. Derz

poşetiniyarıya kadar doldurmanız uygulamayı kolaylaştırır. Derz renginin mümkün olduğunca

taş rengine yakın seçilmesidoğal bir görüntü elde etmek için çok nemlidir. Ancak açık griderz

rengien çok kullanılan renktir ve birçok taş dokusuyla uyum sağlar. Derz renk tonunun taş

renginden çok açık yada çok koyu olması taşı değil de derziön plana çıkartır. Derzlerin

doldurulmasından sonra, harcın neminin bir miktar çekmesibekleyin. Bu süre hava sıcaklığına

göre değişir. Taşın görünür yüzeyine bulaşmasını engelleyecek bir kıvama ulaşıncaya kadar

derz dolgusuna müdahale etmeyin.

Derz dolgusu gevrekleştikten sonra derz malası ile düzeltin ve fazla derz

malzemesinitemizleyin. Derz dolgusu kuruduktan sonra ince bir fırça ile fırçalayın ve

nihaitemizlik işlemleriniyapın. Fırçalama sırasında tel fırça kullanmamaya özen gösterin. Dış

cephe uygulamalarında, hava çok sıcaksa, uygulama bittikten ve derz kuruduktan sonra taşın

temiz su ile ıslatılması uygulamanın kalitesiniarttırır.

Genel Amaçlı Önerive Uyarılar:

Uygulama dış cephede ise taşın ve derzlerin kuruması için birkaç gün bekleyiniz. Taşın

yüzeyine su yalıtım amacı ile SenaStone Su iticiveya muadilisilikon ya da silan bazlı sıvı su

iticiler kullanmanızı öneririz. Taşın yüzeyinin su emmesiniönlemek amacıyla üretilmiş olan bu

sıvılar, taşı kışın oluşabilecek donma-çözülme döngüsünden korur. Aynı zamanda duvarın

nemlenmesiönlemeye de katkıda bulunur. Renksiz ve mat olduğu için taşın doğal

görünümünü bozmaz.

Uygulamasını yapmış olduğunuz taş üzerine temizlik ya da başka bir amaç için kesinlikle asit

bazlı kimyasal ürünler tatbik etmeyiniz. Temizlemeniz gerektiğinde yumuşak bir fırça ile

temizleyebilirsiniz. Bir miktar sıvı sabun katacağınız su ile de yüzeyiyıkayabilirsiniz. Tuz ve

benzerialkaliler tüm beton ürünlere zarar verirler. Ürünlerimiz bunların kullanılmasından

doğacak hasarlara karşı garantilideğildir. Yüzme havuzlarında kullanılan klor ve

benzerikimyasallar taşın renginin solmasına sebep olabilirler. Bu nedenle SenaStone Kültür

Taşları yüzme havuzlarında kullanılmamalıdır.

Laboratuar Analizi

Sena Stone Kültür Taşı’na uygulanan testler

Dayanıklılık: Dünyanın farklı bölgelerinde, farklı iklimlerde yapılan sorunsuz uygulamalar

dayanıklılığını kanıtlamıştır.

Ebat: SenaStone Kültür Taşları çeşitlişekillerde, 15 – 70 mm kalınlıkta ve 50 – 400 cm² yüzey

alanıyla üretilir.

Ağırlık: Modele bağlı olarak 8 ile 45 kg/m² arasında.

Yangın Dayanım Özelliği: Yanmaz malzemelerden üretilmiştir.

Ortalama Isı Dayanımı: 0,71

Ortalama 28 gün Basınç Dayanımı: 385,20 kg/cm².

Ortalama 28 Gün Elastikiyet Mukavemeti: 57,20 kg/cm².

Ortalama Su Emme Yüzdesi: 15,90.

Ortalama Yoğunluk: 1,39 gr/cm³.

Çiçeklenme: Test numunesinde çiçeklenmeye rastlanmamıştır. Kullanılan çimentonun cinsine

bağlı olarak derzlerde ve buna bağlı olarak taşların kenarında çiçeklenmeye rastlanılabilir.

Donma-Çözülme: Ürüne 25 donma/çözülme döngüsü uygulanmıştır ve yüzeyde herhangibir

aşınma gözlemlenmemiştir.

 

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“Profesyonel İşçilik” için yorum yapan ilk kişi siz olun